Krátké zprávy » Pražský pohár 2012 - propozice

08.10.2012 | Pražský pohár 2012 - propozice  »

Tuto sobotu 13.10.2012 pokračuje série podzimních pohárových soutěží a tentokrát můžete přijet do Branického divadla v Praze, kde se koná Pražský pohár.

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: Partner Prag, spol. s r. o.
z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Datum konání: sobota 13. října 2012
Místo konání: Branické divadlo, Branická ulice, Praha 4 (mapa zde)
Přihlášky: - pouze elektronicky na http://www.skfcr.cz/prihlasky
- nejpozději do 10. října 2012 (23:59)
- týká se také rozhodčích
Úhrada: - rozhodčím hradí náklady pořadatel dle směrnic SKFČR
Ubytování: - zajistí pořadatel dle zájmu na náklady vysílajícího subjektu
Informace: - Ludvík Pokorný
- telefon: 603 804 229
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: - soutěží se podle pravidel IFBB a Soutěžního řádu SKFČR, včetně dodatků
Podmínky účasti: - platný registrační průkaz SKFČR platný na rok 2012
- včas a řádně podaná přihláška
- při nezaslání přihlášky bude na místě platba ve výši 500 Kč
Startovné: - muži, ženy: 200Kč - muži masters: 100Kč - úhrada při prezentaci pořadateli soutěže
Kategorie: ženy:
- bodyfitness

muži:
- kulturistika do 70 kg, do 80 kg, do 90 a nad 90 kg
- klasická kulturistika
- kulturistika masters nad 40 let
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Ludvík Pokorný
Organiz. pracovník: Ludvík Pokorný ml.
Vedoucí závodníků: Miroslav Tichý
Lékaři: MUDr. Jana Sudková
Konferenciér: Petr Holman
D) SBOR ROZHODČÍCH
Rozhodčí: - uvedeni na www.skfcr.cz
D) ČASOVÝ POŘAD
- 12:30 - 13:30 - prezentace
- 14:00 - semifinále
- 17:00 - finále
E) RŮZNÉ
:Vstupné: - 290 Kč
Ceny: - věcné ceny od sponzorů a spolupracujících firem
Upozornění: -hudba k volné sestavě (pro kategorie, kterých se to týká) pouze v MP3 zaslat společně s elektronickou přihláškou (hudba na CD již není možná)
- volné sestavy ve finále mají pouze finalisté
- pořadatel neručí za odložené osobní věci
- závodníci nesmí používat soutěžní barvy Dream Tan #2 (a jakékoliv jiné "špinící" barvy), povoleny jsou Jan Tana, Pro Tan, Dream Tan Knight apod.; závodník, který použije nepovolenou barvu, nemůže být vpuštěn na pódium - znečištění nebo poškození soutěžních prostor bude viníkům připsáno k úhradě
Propozice: - zpracoval Ludvík Pokorný
- schválil Ing. Martin Jebas, předseda STK