Krátké zprávy » Pepa Open 2012 již příští neděli!

05.04.2012 | Pepa Open 2012 již příští neděli!  »

V neděli 15.04.2012 se v opavské Bonver Aréně uskuteční 8. kolo 1. ligy v boxu, a také pohárová soutěž v kulturistice, která je součástí klání.

Vstupenky na celou sportovní akci stojí 100 Kč.

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: Eurofit, s. r. o.,
z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Datum konání: neděle 15. dubna 2012
Místo konání: Bonver Aréna (hala Tatran), Cingrova 1627/10, Ostrava
Přihlášky: - pouze elektronicky na http://www.skfcr.cz/prihlasky
- nejpozději do 11. dubna 2012 (23:59)
- týká se také rozhodčích
Úhrada: - soutěžící startují na náklady vysílajícího subjektu
- rozhodčím hradí náležitosti pořadatel dle směrnic SKFČR
Informace: - telefon: 553 625 512, 777 224 918
- sekretariat@pepasport.cz
- www.pepasport.cz
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: - soutěží se podle pravidel IFBB a Soutěžního řádu SKFČR včetně dodatků
Podmínky účasti: - platný registrační průkaz SKFČR platný na rok 2012
- včas a řádně podaná přihláška
- všichni účastníci musí být členy IFBB, zahraniční musí mít potvrzení vysílající národní federace
Startovné: - muži: 200 Kč (10 Euro)
- úhrada při prezentaci pořadateli soutěže
Kategorie: muži
- kulturistika (jedna kategorie)
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Stanislav Pešát
Organiz. pracovník: Petr Čech
Vedoucí závodníků: Michal Víteček, Stanislav Pešát ml.
Lékař: MUDr. Oleg Zhur
D) SBOR ROZHODČÍCH
Rozhodčí: - hlavní: Jiří Prudil
- hodnotící: Jan Kubík, Martin Dráb, Martin Louda, Martin Šembera, Tomáš Dluhoš, Jiří Rohan
D) ČASOVÝ POŘAD
- od 15:00 - prezentace
- od 17:00 - zahájení soutěže (semifinále, finále, vyhlášení)
E) RŮZNÉ
Ceny: - závodníci na prvních šesti místech obdrží věcné a navíc finanční ceny v následující výši: 1. místo - 20.000 Kč, 2. místo - 10.000 Kč, 3. místo - 5.000 Kč, 4. místo 3.000 Kč, 5. místo - 2.000 Kč, 6. místo - 1.000 Kč
Upozornění: - PEPA Open je součástí večera Noc bojovníků v boxu a thaiboxu
- závodníci nesmí používat soutěžní barvy Dream Tan #2 (a jakékoliv jiné "špinící" barvy), povoleny jsou Jan Tana, Pro Tan, Dream Tan Knight apod.; závodník, který použije nepovolenou barvu, nemůže být vpuštěn na pódium
- volný vstup pro závodníky a vždy jednoho člena jejich doprovodu (zpravidla trenér)
- za odložené věci, případně jejich ztrátu, pořadatel neodpovídá
- hudba k volné sestavě je možná pouze na CD
Vstupenky: - v prodeji v místě konání, jednotné vstupné na celou Noc bojovníků
Propozice: - zpracoval sekretariát Eurofit, s. r. o.
- schválil Ing. Martin Jebas, předseda STK