Krátké zprávy » MČR mužů, žen, masters a párů 2012 - propozice

27.03.2012 | MČR mužů, žen, masters a párů 2012 - propozice  »

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: Best Fitness, o. s., Žďár nad Sázavou
z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Datum konání: 28. a 29. dubna 2012 (sobota a neděle)
Místo konání: Dům kultury, Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou
Přihlášky: - pouze elektronicky na http://www.skfcr.cz/prihlasky
- nejpozději do 25. dubna 2012 (23:59)
- týká se také rozhodčích
Úhrada: - soutěžící startují na náklady vysílajícího subjektu
- rozhodčím hradí náležitosti SKFČR dle směrnic SKFČR
Ubytování: - možnosti budou upřesněny později
Informace: - Vladimír Pajič
- pajic@bestfitness.cz
- telefon: 604 688 004
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: - soutěží se podle pravidel IFBB a Soutěžního řádu SKFČR včetně dodatků
Podmínky účasti: - platný registrační průkaz SKFČR platný na rok 2012
- včas a řádně podaná přihláška
- při nezaslání přihlášky bude na místě platba ve výši 500 Kč
- kategorií, které jsou vypsány i na mistrovství Čech a mistrovství Moravy a Slezska, se mohou zúčastnit pouze závodníci, kteří se z těchto postupových soutěží nominují (tzn. pouze finalisté), případně vítězové stejné kategorie z mistrovství ČR z minulého roku, případně závodníci, kterým bude schválena výjimka předsedou STK SKFČR
Startovné: - muži, ženy: 200 Kč
- masters: 100 Kč
- úhrada při prezentaci pořadateli soutěže
Kategorie: muži
- kulturistika do 67,5 kg, do 75 kg, do 82,5 kg, do 90 kg a nad 90 kg
- klasická kulturistika do 180 cm a nad 180 cm
- masters kulturistika 40 - 50 let do 80 kg, nad 80 kg, nad 50 let, nad 60 let
- fitness (jedna kategorie)
ženy
- bodyfitness do 160 cm, do 164 cm a nad 164 cm
- kulturistika (jedna kategorie)
- bikiny *)
- fitness (jedna kategorie)
- masters kulturistika (jedna kategorie)
- masters bodyfitness (jedna kategorie)
smíšené páry
- kulturistika (jedna kategorie)

*) počet kategorií bikiny bude stejný jako na mistrovství Čech a mistrovství Moravy a Slezska

Upozornění: - start stejného soutěžícího ve více kategoriích se řídí pravidly z tohoto článku
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Vladimír Pajič
Organiz. pracovník:  
Vedoucí závodníků:  
Lékaři:  
Konferenciér: Robert Rosenberg
D) SBOR ROZHODČÍCH
Rozhodčí: - uvedeni na www.skfcr.cz
D) ČASOVÝ POŘAD
- časový pořad - bude upřesněne později (prezentace závodníků v sobotu dopoledne)
E) RŮZNÉ
Ceny: - diplomy, medaile, věcné ceny od sponzorů
Fotografování: - fotografování a pořizování jiných audiovizuálních záznamů pro jakékoliv jiné než soukromé účely bude povoleno pouze držitelům platné akreditace
- více informací na www.skfcr.cz/media
Upozornění: - závodníci nesmí používat soutěžní barvy Dream Tan #2 (a jakékoliv jiné "špinící" barvy), povoleny jsou Jan Tana, Pro Tan, Dream Tan Knight apod.; závodník, který použije nepovolenou barvu, nemůže být vpuštěn na pódium
- znečištění nebo poškození soutěžních prostor bude viníkům připsáno k úhradě
- volný vstup pro závodníky a vždy jednoho člena jejich doprovodu (zpravidla trenér)
- za odložené věci, případně jejich ztrátu, pořadatel neodpovídá
- hudba k volné sestavě je možná na CD nebo ve formátu MP3; hudbu bude možné odeslat elektronicky při odesílání přihlášek
- ze soutěže proběhne přímý přenos na http://tv.ronnie.cz/live
Vstupné: - sobota: 150 Kč, neděle: 250 Kč, dvoudenní vstupné: 350 Kč
Propozice: - zpracoval Vladimír Pajič
- schválil Ing. Martin Jebas, předseda STK