Krátké zprávy » Zahraniční soutěže v roce 2012

12.03.2012 | Zahraniční soutěže v roce 2012  »

Zdroj: skfcr.cz

 


 

Na stránce s kalendářem soutěží najdete celou řadu mezinárodních soutěží v bližších či vzdálenějších evropských státech, které se konají v průběhu celého roku 2012 a kterých se mohou zúčastnit závodníci SKFČR. Tento seznam je postupně doplňován, přidávány k němu budou také podrobnější informace (propozice apod.).

Jak se na mezinárodní soutěže přihlásit?

Stejně jako v minulých letech i letos platí, že v případě Vašeho zájmu o účast na jakékoliv zahraniční soutěži je bezpodmínečně nutné zaslat žádost o start na e-mailovou adresu sekretariat@skfcr.cz (sekretariát v Praze). Na zahraniční soutěže nemohou podávat přihlášky jednotlivci, může Vás přihlásit pouze národní federace IFBB (tzn. SKFČR).

Povolí svaz start na jakékoliv zahraniční soutěži IFBB?

Pokud se termín zahraniční soutěže nekryje s termínem žádné soutěže v České republice, pak je téměř naprostá jistota, že Vám start na mezinárodní soutěži bude povolen (plus v některých případech bude českým svazem u pořadatele navíc zdarma zajištěno ubytování, v některých případech i hrazena doprava a podobně).

Pokud se termín zahraniční soutěže kryje s termínem soutěže v České republice, kde jsou vypsány kategorie, o kterých Vy uvažujete, budou zahraniční výjezdy povolovány spíše výjimečně.

Co když to tak neudělám?

Při nedodržení výše uvedeného postupu Vám pořadatel v naprosté většině případů neumožní účast. V případě, že Vám účast umožní a SKFČR se dozví o Vaší účasti až zpětně, hrozí reálné riziko disciplinárního řízení a zákazu sportovní činnosti. Proto, prosím, výše uvedený postup ve všech případech a bez výjimek respektujte.

Závěrem

Myslete též, prosím, na to, že přihlášky je potřeba zasílat s dostatečným náskokem, tzn. nenechávejte zařizování přihlášek až na poslední chvíli, kontaktujte sekretariát hned v okamžiku, kdy se pro účast rozhodnete. Mimo jiné tím umožníte snazší koordinaci pro případný svazem organizovaný společný výjezd více závodníků pro uspoření Vašich nákladů.