Krátké zprávy » Albixon Grand Prix 2011 - propozice+plakát

25.10.2011 | Albixon Grand Prix 2011 - propozice+plakát  »

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: Miroslav Tichý - Silence Fitness
z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Datum konání: sobota 29. října 2011
Místo konání: Kulturní dům Čelákovice, Sady 17. listopadu, Čelákovice
Přihlášky: - pouze elektronicky na http://www.skfcr.cz/prihlasky
- nejpozději do 26. října 2011 (23:59)
- týká se také rozhodčích
Úhrada: - rozhodčím hradí náklady pořadatel dle směrnic SKFČR
Ubytování: - žádosti o ubytování pošlete nejpozději do 26. 10. 2011 pořadateli
Informace: - Miroslav Tichý
- e-mail: m_tichy@sendme.cz
- tel.: 606 376 750, 728 663 654
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: - soutěží se podle pravidel IFBB a Soutěžního řádu SKFČR, včetně dodatků
Podmínky účasti: - platný registrační průkaz SKFČR platný na rok 2011
- včas a řádně podaná přihláška
- při nezaslání přihlášky bude na místě platba ve výši 500 Kč
Startovné: - muži, ženy: 200 Kč
- muži masters: 100 Kč
- úhrada při prezentaci pořadateli soutěže
Kategorie: ženy:
- bodyfitness
muži:
- kulturistika (váhové kategorie, bude rozděleno v den soutěže)
- klasická kulturistika
- kulturistika masters nad 40 let
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Miroslav Tichý
Organiz. pracovník: Zdeňka Tichá
Vedoucí závodníků: Dan Brejcha
Lékař: MUDr. Zoran Nerandžič
Konferenciér: Zdeňka Tichá
D) SBOR ROZHODČÍCH
Rozhodčí: - uvedeni na www.skfcr.cz
D) ČASOVÝ POŘAD
- 13:00 - 13:30 - prezentace
- 14:00 - semifinále
- 16:00 - finále
E) RŮZNÉ
Vstupné: - bude upřesněno
Ceny: - věcné ceny, diplomy
Informace: - mimo soutěže v kulturistice a bodyfitness proběhne ve stejný den od 11:00 soutěž v tlaku vleže mužů a žen (dvě kategorie)
- výběr nejlepších závodníků Svazu silového trojboje ČR
- soutěž je pořádána ve spolupráci se Svazem silového trojboje ČR, vedoucím této soutěže je Milan Špingl
Upozornění: - hudbu k volné sestavě pouze na CD, kvalitně nahranou a na začátku
- volné sestavy ve finále mají pouze finalisté
- pořadatel neručí za odložené osobní věci
- použití soutěžních barev Dream Tan #2 je povoleno
- znečištění nebo poškození soutěžních prostor bude viníkům připsáno k úhradě
Propozice: - zpracoval Miroslav Tichý
- schválil Ing. Martin Jebas, předseda STK

Průběh soutěže:

09.00 - 10.30 prezentace soutěžících v benchpressu
11.00 - 12.30 vlastní soutěž
12.30 - 13.00 vyhlášení výsledků
13.00 - 13.30 prezentace soutěžících kulturistika, klasická kulturistika a bodyfitness
14.00 - 15.30 semifinále
16.00 - 18.00 finále + vyhlášení výsledků

Pokud se v kategorii bodyfitness žen bude prezentovat 10 a více závodnic, bude rozdělena do dvou výškových kategorií.