Krátké zprávy » Pražský pohár 2011 - propozice

16.08.2011 | Pražský pohár 2011 - propozice  »

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: Partner Prag spol. s r. o.
z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Datum konání: sobota 15. října 2011
Místo konání: Praha (pravděpodobným místem konání je Branické divadlo, může se však ještě změnit - bude upřesněno později)
Přihlášky: - pouze elektronicky na http://www.skfcr.cz/prihlasky
- nejpozději do 12. října 2011 (23:59)
- týká se také rozhodčích
Úhrada: - rozhodčím hradí náklady pořadatel dle směrnic SKFČR
Ubytování: - zajistí pořadatel dle zájmu na náklady vysílajícího subjektu
Informace: - Ludvík Pokorný
- telefon: 603 804 229
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: - soutěží se podle pravidel IFBB a Soutěžního řádu SKFČR, včetně dodatků
Podmínky účasti: - platný registrační průkaz SKFČR platný na rok 2011
- včas a řádně podaná přihláška
- při nezaslání přihlášky bude na místě platba ve výši 500 Kč
Startovné: - muži, ženy: 200 Kč
- muži masters: 100 Kč
- úhrada při prezentaci pořadateli soutěže
Kategorie: ženy:
- bodyfitness
muži:
- kulturistika do 70 kg, do 80 kg, do 90 kg a nad 90 kg
- klasická kulturistika
- kulturistika masters nad 40 let
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Ludvík Pokorný
Organiz. pracovník: Ludvík Pokorný ml.
Vedoucí závodníků: Miroslav Tichý
Lékař: MUDr. Jana Sudková
Konferenciér: Petr Holman
D) SBOR ROZHODČÍCH
Rozhodčí: - uvedeni na www.skfcr.cz
D) ČASOVÝ POŘAD
- 12:30 - 13:30 - prezentace
- 14:00 - semifinále
- 17:00 - finále
E) RŮZNÉ
Vstupné: - bude upřesněno
Ceny: - věcné ceny od sponzorů a spolupracujících firem
Upozornění: - hudbu k volné sestavě pouze na CD (formát MP3 není možný), kvalitně nahranou a na začátku
- volné sestavy ve finále mají pouze finalisté
- pořadatel neručí za odložené osobní věci
- použití soutěžních barev Dream Tan #2 je povoleno
- znečištění nebo poškození soutěžních prostor bude viníkům připsáno k úhradě
Propozice: - zpracoval Ludvík Pokorný
- schválil Ing. Martin Jebas, předseda STK