Krátké zprávy » GP Fitness Vyškov 2011 - propozice

16.08.2011 | GP Fitness Vyškov 2011 - propozice  »

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: OS Wellness 2000
z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Datum konání: sobota 8. října 2011
Místo konání: Posádkový dům armády (PDA), Dědická 29A, Vyškov - Dědice
Přihlášky: - pouze elektronicky na http://www.skfcr.cz/prihlasky
- nejpozději do 5. října 2011 (23:59)
- týká se také rozhodčích
Úhrada: - rozhodčím hradí náklady pořadatel dle směrnic SKFČR
Ubytování: - zajistí pořadatel dle zájmu v hotelu Atrium, Kroměřížská 4, Vyškov, tel.: 517 333 940 (na náklady vysílajícího subjektu)
Informace: - Zdena Gottvaldová, Miroslav Gottvald
- gottvaldovaz@seznam.cz, miroslavgottvald@seznam.cz
- telefon: 776 871 467, 776 829 479
- web: www.fitnessclubzdena.cz
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: - soutěží se podle pravidel IFBB a Soutěžního řádu SKFČR, včetně dodatků
Podmínky účasti: - platný registrační průkaz SKFČR platný na rok 2011
- včas a řádně podaná přihláška
- při nezaslání přihlášky bude na místě platba ve výši 500 Kč
Startovné: - muži, ženy: 200 Kč
- úhrada při prezentaci pořadateli soutěže
Kategorie: ženy:
- bodyfitness do 164 cm a nad 164 cm
- fitness
- bikiny
muži:
- klasická kulturistika
C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Dita Šenkyříková
Organiz. pracovník: Zdena Gottvaldová, Kateřina Tvrdá, Ludmila Celá
Vedoucí závodníků: Miroslav Gottvald
Lékař: MUDr. Břetislav Sváček
Konferenciér: Petr Zakopal
D) SBOR ROZHODČÍCH
Rozhodčí: - uvedeni na www.skfcr.cz
D) ČASOVÝ POŘAD
- 11:00 - 12:45 - prezentace
- 12:45 - 13:00 - porada rozhodčích
- 13:00 - 14:30 - semifinále
- 15:00 - 17:00 - finále
E) RŮZNÉ
Vstupné: - bude upřesněno
Ceny: - finanční a věcné ceny od promotérů a sponzorů
Upozornění: - po skončení finále raut pro sponzory, hosty, medailisty a trenéry
- součástí soutěže je promenáda v šatech a soutěž o nejhezčí zadeček GP
- hudbu k volné sestavě pouze na CD (formát MP3 není možný), kvalitně nahranou a na začátku
- pořadatel neručí za odložené osobní věci
- použití soutěžních barev Dream Tan #2 je povoleno
- znečištění nebo poškození soutěžních prostor bude viníkům připsáno k úhradě
Propozice: - zpracovala Zdena Gottvaldová
- schválil Ing. Martin Jebas, předseda STK