Krátké zprávy » Vznik nové kulturistické asociace na Slovensku

08.08.2011 | Vznik nové kulturistické asociace na Slovensku  »

Zdroj: natural-sport.cz


Autoritatívne riadenie SSNKF podporené dokonca i stanovami, ktoré neumožňovali zvolanie mimoriadnej konferencie, boli príčinou nespokojnosti členov a podnetom k založeniu novej organizácie v naturálnej kulturistike. Štyria významní predstavitelia sa rozhodli pre založenie novej spoločnosti pod názvom SANK – Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky a fitness. „Štyria mušketieri„ po vzájomnej dohode spoločne kandidovali na post prezidenta SANK. V tajných voľbách dostali kandidáti nasledovné hlasy: Július Karabinoš (Nitra) 10, Viliam Rigo (Veľký Grob) 8, Pavol Ferenc (Bratislava) 6 a Ján Berdy (Michalovce) 2. Výkonný výbor SANK doplnili Katarína Tomášová (Martin) a Lenka Bóriková (Šaľa). Za predsedníčku kontrolnej a revíznej komisie bola zvolená Eva Kováčová (Zlaté Moravce). Na ustanovujúcej konferencii v Nitre sa zúčastnilo 26 členov SANK, pričom piati z nich zastupovali kluby. Okrem nich bolo prítomných štrnásť záujemcov, pozorovateľov a hostí, medzi ktorými nechýbal prezident Českej spoločnosti pre naturálny šport (ČSNS) a predstaviteľ IFFNB Tomáš Procházka, ktorý sa s novozvoleným prezidentom SANK Julom Karabinošom dohodol na úzkej spolupráci obidvoch národných federácií.