Nepodařený benchpress

Menší nehoda při tlaku na rovné lavici s velkou činkou.