Distribuce

Časopis FITNESS je distribuován po České republice přes společnost PNS a. s. a společnost Mediaprin Kapa. Časopis je distribuovaný i do Slovenské republiky, kde probíhá volný prodej a tak zde je předplatitelská základna.

Časopis FITNESS v roce 2015 vychází:
Časopis FITNESS č. 1 05.01.2015
Časopis FITNESS č. 2 04.02.2015
Časopis FITNESS č. 3 04.03.2015
Časopis FITNESS č. 4 03.04.2015
Časopis FITNESS č. 5 06.05.2015
Časopis FITNESS č. 6
03.06.2015
Časopis FITNESS č. 7-8
03.07.2015
Časopis FITNESS č. 9
02.09.2015
Časopis FITNESS č. 10
01.10.2015
Časopis FITNESS č. 11
04.11.2015
Časopis FITNESS č. 12 02.12.2015