Profil redakce

Časopis FITNESS je stálicí na trhu časopisů o zdravém životním stylu. Svým čtenářkám radí, jak se dostat do formy, ve které se budou cítit dobře. Odhaluje tajemství jídla, jež může být zdravé i chutné zároveň. Jeho tréninky čtenáře zavedou do fitness centra, ven do parku nebo jim umožní zacvičit si doma v obýváku, aniž by svou kondici nějak ošidili. Pomáhá sportovním nadšencům zvolit si ten správný cíl a nabízí motivaci tolik potřebnou k jeho dosažení.

  • Časopis FITNESS pro vás připravují:

Vydavatel: Watch Star Media s.r.o.
Šéfredaktorka: Kateřina Götzová
Manažer inzerce: Renáta Kučerová
Grafická úprava: Graphic Factory s.r.o.
Stálí dopisovatelé: Mgr. Pavla Apostolaki, Lea Vršecká, Karolína Hrubešová, Týna Skalická, Martina Marková

  • Adresa redakce:

Olšanská 3, 130 00 Praha 3
email: redakce@casopisfitness.cz

  • Inzerce:

Renáta Kučerová
tel.: 603 955 591
email: kucerova@casopisfitness.cz

  • Předplatné v České republice přijímá:

Send Předplatné s.r.o.
tel.: (+420) 225 985 225
E-mail: send@send.cz

  • Informace o předplatném na Slovensku:

Mediaprint Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, P.O.Box 3, 830 00 Bratislava 3
Zelená linka: 0800 188 826
Telefon: (+421) 2/44 45 88 16, 44 44 27 73
email: predplatne@abompkapa.sk