Informace o inzerci

  • Manager:

Renáta Kučerová
tel.: 603 955 591
email: kucerova@casopisfitness.cz

  • Adresa redakce:

Olšanská 3, 130 00 Praha 3
email: redakce@casopisfitness.cz

  • Grafické zpracování:

Graphic Factory s.r.o.